Gunalight historien:

Jan Fredrik Solberg er født i 1944 og oppvokst i Kristiansand og er oppfinner av Gunalight. Utviklingen av produktet har tatt  ca 10 år.  Det endelige produktet er uten skadelige bivirkninger og ufarlig for mennesker og dyr. Oppfinnelsen er gjort på idealistisk grunnlag ute støtte fra hverken industrien eller private investorer. Det er ganske enkelt en spesiell mann med spesielle egenskaper som har utviklet produktet. Teorien er bygd på gammel lære om energier og sammensatt med nyutviklet og spesialtilpasset patentert teknologi.

 

Lovgivning:
På grunn av en internasjonal meget restriktiv lovgivning er det ikke mulig å si annet enn at Gunalight «kan virke positivt mot». Du får lese noen av historiene til de som har benyttet produktet for å se om ordet kan er dekkende eller andre ord kunne vært mer beskrivende. Behandler du deg selv med Gunalight så kan du gjøre deg opp din egen mening. Husk at det er uten skadelige bivirkninger å behandle seg selv med Gunalight.