Dr. Ketel J. Gundersen har utformet vår pilotundersøkelse om sirkulasjonsfysiologiske effekter hos mennesker.

 

Dr Gundersen Sirkulasjonsfysiologisk effekt hos mennesker