Gunalight målinger foretatt i 2019 på NTNU ved institutt for fysikk.

Gunalight har en frekvens mellom 167 000 - 520 000 Hz.
Gunalights bølgelengde er målt til å ligge mellom 380-720 nanometer. 
Fra ioden til lyset går ut av bergkrystallen reduseres det 4 ganger. Fra 30 til 7,5 lumen. 
Gunalight bruker hvit lys som inneholder hele spektrumet.
 
 
  
Gunalight målinger NTNU 2019 målt til 380-720 nanometer se figur under.
 
 
 
Over ser dere den unike kurven i nanometer som Gunalight er målt til. Sammenliket med alt annet er dette en unik bølgekurve.
Orange kurve er lysmålinger utført i senter. Grå kurve er lysmålinger målt 4 cm fra senter. 
 
 
 
Gunalight målinger NTNU 2019 målt til 167 000 - 520 000 Hz se figur under.
 
 
 
Betraktninger rundt målingene:
 
Det som er vitenskapelig interessant er at Gunalight bølger/pulserer på en annen måte en alt annet som er målt. Med korrekt kalibrert lys i hele spektrumet og med denne pulseringen virker mye å være mulig. Vi mennesker er energibunter og ingen burde bli overrasket over positive resultater ved korrekt bruk av Gunalight.  Mengden energi som tilføres kroppen ved bruk av Gunalight er ufarlig for mennesker. Vi mennesker har mellom 60 000 000 - 72 000 000 Hz, Gunalight pulserer mellom 167 000 - 520 000 Hz. En pilotstudie vi har gjort med måling av blodprøver etter behandling hver dag i 4 uker på 22 personer viser det samme. Ingen negative utsalg på noen av parametrene til de utvidede blodprøvene vi foretok på utvalget. Konklusjonen er at Gunalight er en ufarlig teknologi. Da burde terskelen være meget lav for å starte og behandle seg selv med denne nye oppfinnelsen.