Gunalight målinger foretatt i 2019 på NTNU ved institutt for fysikk.

Gunalight har en frekvens mellom 167 000 - 520 000 Hz.
Gunalights bølgelengde er målt til å ligge mellom 380-720 nanometer. 
Fra ioden til lyset går ut av bergkrystallen reduseres det 4 ganger. Fra 30 til 7,5 lumen. 
Gunalight bruker hvit lys som inneholder hele spektrumet.
 
Betraktninger rundt målingene:
 
Det som er vitenskapelig interessant er at Gunalight bølger/pulserer på en annen måte en alt annet som er målt. Med korrekt kalibrert lys i hele spektrumet og med denne pulseringen virker mye å være mulig. Vi mennesker er energibunter og ingen burde bli overrasket over positive resultater ved korrekt bruk av Gunalight.  Mengden energi som tilføres kroppen ved bruk av Gunalight er ufarlig for mennesker. Vi mennesker har mellom 60 000 000 - 72 000 000 Hz, Gunalight pulserer mellom 167 000 - 520 000 Hz. En pilotstudie vi har gjort med måling av blodprøver etter behandling hver dag i 4 uker på 22 personer viser det samme. Ingen negative utsalg på noen av parametrene til de utvidede blodprøvene vi foretok på utvalget. Konklusjonen er at Gunalight er en ufarlig teknologi. Da burde terskelen være meget lav for å starte og behandle seg selv med denne nye oppfinnelsen.   
  
Gunalight målinger NTNU målt til 380-720 nanometer se figur under.
 
 
 
Over ser dere den unike kurven i nanometer som Gunalight er målt til. Sammenliket med alt annet er dette en unik bølgekurve.
Orange kurve er lysmålinger utført i senter. Grå kurve er lysmålinger målt 4 cm fra senter. 
 
 Relatert bilde
 
Legge spesielt merke til Hz i mennesker som dere ser av figuren under.
Bilderesultat for laser frequency
Gunalight målinger NTNU målt til 167 000 - 520 000 Hz se figur under.
 
Figuren over viser unike Hz ( svingninger) i Gunalight 167 000 - 520 000 Hz. Videre har vi også sett at Gunalight ligger mellom 380 - 720 nanometer.
Denne kombinasjonen skiller seg vesentlig fra det synlige lyset i sola som som ligger mellom  700 000 000 000 000480 000 000 000 000 Hz med 400-700 nanometer.
Det betyr at sola er vesentlig høyere HZ til tross for samme nanometer. Selve bølgelengden er også ulik som vist i figurer over. 
 
Lystabell

Produktsammenlikning  

Produkt                  Low level Laser                                   Gunalight
Oppfunnet              1959                                                       2017 (under internasjonal patentering)
Nanometer (nm)     600-1000                                               380-720 
                                (stilles inn på en spesifikk frekvens)     (pulserer mellom disse ytterpunktene) 
Hz ( Hertz)              2,5 - 10 000                                           167 000 - 520 000 ( bølger mellom disse frekvensene)
Reflektor                 Ja (speil)                                                 Nei
Filtrator                   Nei                                                          Ja (bergkrystall)  
Øker lysintensitet   Ja                                                            Reduseres 4 ganger
Lys farger i bruk      En stråle med en farge                           Alle farger i spektrumet
 
En laser forsterker lysstrålen som er skarpt avgrenset i retningen ( i praksis en rett stråle). Det gjøres ved reflektor.
Gunalight på 30 lumen gir 7.5 lumen. Reduksjonen fra lysioden til lyset kommer ut av krystallen er med andre ord i forholdet 4:1.
 


Ulike frekvenser sammenliknet med Gunalight
 
1 000 000 000 000 000 000 Hz = gamma stråling / radioaktiv stråling
                   16 000 000 000 Hz = 5G nett 
                   10 000 000 000 Hz = røntgen
                     1 000 000 000 Hz = trådløst nett, PC, Mobil
                          72 000 000 HZ = menneske 
                               167 000 - 520 000 Hz Gunalight ( pulserer mellom de oppgitte intervaller)
                
Hz= frekvenser/svingninger pr sekund og dette påvirker kroppen.