Produktsammenlikning  
 
Produkt  Gunalight Lavfrekvens laser
Oppfunnet 2017 1959
Nanometer 380 - 720 pulserer 600 - 1000 må stilles inn
Hertz 167 000 - 520 000 pulserer 2,5 - 10 000 må stilles inn
Reflektor Nei JA (speil)
Filtrator Ja - naturlig rundt bergkrystall Nei
Lysintensitet  Reduseres 4 ganger Øker
Farger i bruk Alle farger i spektrumet Kun 1 farge

 
En laser forsterker lysstrålen som er skarpt avgrenset i retningen ( i praksis en rett stråle). Det gjøres ved reflektor.
Gunalight på 30 lumen gir 7.5 lumen. Reduksjonen fra lysioden til lyset kommer ut av krystallen er med andre ord i forholdet 4:1.
 
På bildene under ser du også forskjellen på lavfrekvens laser og Gunalight.
Lavfrekvens laser holdes over skade området og med en avstand til hunden.
Gunalight skal holdes inntil huden på et akupunkturpunkt slik at man ikke skal se noe synlig lys fra selve Gunalighten.
 
 
Gunalight behandler punkt nr 5 
 
 Lavfrekvens laser