I akupunkturen finnes over 2000 punkter

Akupunkturnålen settes i akupunkturpunktet/ene hvor det er en antatt opphopingen av energi. Akupunkturbehandling krever store kunnskaper for å kartlegge hvilke punkter som skal benyttes. Man må også treffe korrekt med nålen i det/de aktuelle punktene som velges for behandlingen. Det er ca 2000 ulike akupunkturpunkter. Du må med andre ord være profesjonell for å utøve en forskriftsmessig akupunkturbehandling. Når nålen settes korrekt skaper det en reaksjon i og rundt punktet/ene.  Hensikten er å skape flyt i energien. En meget sjelden gang kan det oppstå betennelser som følge av nålestikkene. Tiden mellom hver behandling er normalt 1-2 uker. De lærde strides, men det er rimelig å anta at akupunkturbehandling har oppstått for ca 2000 år siden. Det har vært en begrenset produktutvikling siden den gang.

Gunalight er en videreutvikling av akupunktur. Her benyttes en pulserende lysenergi i stedet for nåler. Det unike er at man kan bruke kroppens inngangsnøkler til å behandle alle energibanene. I klartekst innebærer dette en betydelig forenkling av behandlingen. Det er kun 8 inngangsnøkler. I tillegg virker det som om resultatene kommer fortere og med andre og større effekter. Vi sier det kommer som en naturlig konsekvens av lysets hastighet. Vi kaller det for «speed of light results».  Energi er ferskvare og Gunalight kan benyttes daglig uten fare for betennelser og andre bivirkninger. Årsaken til at en Gunalight behandling ikke er forbundet med fare er å finne i den unike pulserende kombinasjonen HZ og Nm i bredspektret hvitt lys. Du kan benytte andre punkter enn de 8 Dr. Adrian Larsen fra USA har i sin generelle protokoll. Her er det kun behandlerens egenskaper som setter begrensningen.