• «Vi oppfordrer alle som har hatt gode eller dårlige erfaringer med bruk av vårt produkt til å melde inn sin erfaring til Register for eksepsjonelle sykdomsforløp ved Nasjonalt Forskningssenter innen Komplementær Medisin (NAFKAM), for å bidra til forskning og økt pasientsikkerhet»

    NAFKAM - Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin - har det nasjonale ansvaret for forskning på og informasjon om alternativ behandling. Forskning handler om å komme frem til ny kunnskap på en systematisk måte. Kunnskapen som erverves gjennom forskning, må forstås som foreløpige modeller av, eller teorier om virkeligheten. Som mennesker har vi ingen direkte tilgang til «sanne» eller objektive observasjoner av virkeligheten. At modellene og teoriene (kunnskapen) skifter og endres over tid, er uttrykk for at det nettopp er foreløpige modeller av virkeligheten, og ikke den endelige sannheten vi har kommet frem til..

    Meld inn erfaring
  • Hva er Nafkam?

    Vi driver forskning på sikkerhet ved bruk av alternativ behandling, effekt av alternativ behandling, hva det innebærer å gå til en alternativ behandler, hvordan pasientene opplever møtet med behandlere og sin egen helse, mekanismene bak manuelle terapiformer samt kreft og alternativ behandling.

    Dessuten driver vi den nettbaserte informasjonsbanken nifab.no, som tilbyr den norske befolkningen kunnskapsbasert informasjon om alternativ behandling. Hensikten er at pasienter kan bruke informasjonen som beslutningsstøtte ved eventuelle valg av alternative behandlinger for å påvirke egen helse.